Ulykkesforsikring – VIGTIGT

Esbjerg Kommune har ingen kollektiv ulykkesforsikring for børn og unge i dagtilbud eller skoler. Det er forældrenes egen ulykkeforsikring, der skal dække ved ulykker. Dette gælder både på udflugter, ture, inde eller på legepladsen. Det samme er gældende for Tinghøjen.

Udmeldelse

Udmeldelse af børn skal ske digitalt.

Udmeldelse af børn i kommunale og selvejende daginstitutioner kan ikke længere ske ved, at I underskriver en udmeldelsesblanket i

daginstitutionen.

Børnene skal udmeldes på:

www.esbjergkommune.dk under selvbetjeningsløsningen.

Læs mere her

Rygepolitik

Der er 15. august 2012 kommet en ændring i ”lov om røgfri miljøer”. Det betyder at der ikke længere må ryges på institutionens område – heller ikke på institutionens parkeringsplads. Det gælder både for personale, forældre og andre som færdes på institutionens område. Dette gælder også E-cigaretter.

 

Frokostordning

Bestyrelsen har fravalgt frokostordningen i børnehaven. Det betyder at børnene selv skal have madpakke med hjemmefra.

Bestyrelsen har valgt at der er frokostordning i vuggestuen. Maden bliver tilberedt i vores eget køkken og vi kan dufte maden. Vi får sat ord på duftende og om hvad børnene skal have at spise.

Køkkendamen ved hvordan maden skal sammensættes, så børnene får den rigtige ernæring, da de får op til 75% af deres kost i vuggestuen.

Taksten pr. 2021 er 526 kr. som er forældrebetaling.