Udmeldelse

Udmeldelse af børn skal ske digitalt.

Udmeldelse af børn i kommunale og selvejende daginstitutioner kan ikke længere ske ved, at I underskriver en udmeldelsesblanket i

daginstitutionen.

Børnene skal udmeldes på:

www.esbjergkommune.dk under selvbetjeningsløsningen.

Læs mere her