De pædagogiske læreplaner og VLS

I uge 43 2021 påbegyndte vi ‘Vi lærer sammen’ – VLS i samarbejde med Med-vind- i Østerbyen, Laurids-fonden og Trygfondens Børneforskningscenteret.

Det er en indsats, der skal være med til at understøtte børns sprog, matematiske forståelse og funktioner i læse- og legeaktiviteter, i daglige rutiner, i såvel små og store grupper som individuelt. I 40 uger bliver der arbejdet ud fra 5 temaer: Min hverdag, Vejret, Dyr og naturen, Familien og Ud i verden.

I planlægningen af VLS inddrager vi Den styrkede læreplan og de traditioner vi har i Tinghøjen.