De pædagogiske læreplaner

I 2021 er Tinghøjens overordnede tema ‘Sprog og Leg’. Når vi nærmer os de kommende læreplanstemaer, forefindes smtten i opslagstavlen.

  • februar og marts tages der udgangspunkt i læreplanstemaerne; natur, udeliv og science & krop, sanser og bevægelse. Overskriften er ‘Kroppen’.
  • maj og juni tages der udgangspunkt i læreplanstemaerne; natur, udeliv, science & kultur, æstetik og fællesskab. Overskriften er ‘Naturens elementer’
  • august og september tages der udgangspunkt i læreplanstemaerne; social udvikling & kommunikation og sprog. Overskriften er ‘Kloden drejer’.
  • november og december tages der udgangspunkt i læreplanstemaerne; alsidig personlig udvikling & krop, sanser og bevægelse. Overskriften er ‘Jeg’.