Institutionen

Tinghøjen er en selvejende aldersintegreret institution med vuggestue og børnehave 0-6 år.
I 2023 er vi normeret til 21 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn fordelt på 5 stuer.

Indendørs

Tinghøjen er stueopdelt med 3 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper.
Der er mange rum, også uden for stuerne og vi lægger vægt på at børnene bruger hele huset.
I 2018 har vi fået renoveret indvendig, hvor der er kommet nye døre i og malet i hele huset. I vuggestuen
kom der nyt køkken i.

Udendørs legeareal

Vi renoverer løbende legeplads, så den er indrettet med udfordringer for både vuggestuebørn og børnehavebørn. Vi bruger også lokalområdet, hvor der er mange grønne arealer, med vandhuller og små skove. Vi benytter de forskellige legepladser og multibaner, der ligger nærheden af Tinghøjen.

Vuggestue

Bestyrelsen har besluttet at der i vuggestuen er ”FROKOSTORDNING”.

Børnene får serveret hjemmelavet mad, som bliver fremstillet i vor egen køkken.

Formålet med FROKOSTORDNING i vuggestuen er:

At give børnene en sund, varieret og alderssvarende kost.

Børnene får ca. 75 % af deres daglige kost i Tinghøjen. Derfor er det vigtigt, at maden indeholder de rigtige næringsstoffer som børn har brug for, for at udvikle sig bedst muligt.

• Velsmagende, indbydende og tiltalende mad.

• Give børnene gode kostvaner.

• Hyggelige spisesituationer.

• Årstidens frugt og grønt.

Kager, is, brød, frugt og saft må børnene have med til deres fødselsdag og afslutning og vi serverer det ved festlige lejligheder.

Børnehave

Kostpolitik i børnehaven:

Vi opfordrer til, at børnene har en sund og varieret madpakke med, hvor sukker og fedtindholdet er begrænset.

Til madpakkerne og maddage, serverer børnehaven vand.

Personalet giver gerne råd og vejledning angående barnets kost og kan komme med forslag til indholdet i madpakkerne.

Eftermiddagsmåltidet består af frugt og brød.

Børnehavegrupperne har en maddag i måneden, hvor en gruppe børn er med til at handle ind. Børnene er med til at tilberede maden. 

Maddagen er en pædagogisk aktivitet som:

• Giver lærerige og sjove oplevelser.

• Giver barnet kendskab til sunde kostvaner og nye smagsoplevelser.

• Lærer barnet at samarbejde og styrker fællesskabet.

• Træner motorikken.

Kage, is, brød, frugt, saft og lignende må børnene have med til deres fødselsdag og afslutning og vi serverer det til festlige lejligheder.

Leg og bevægelse

I Tinghøjen er leg og bevægelse i højsæde.

Hver fredag har vi ‘Aktiv-fredag’ på legepladsen, hvor vi bl.a. løber, danser, motoriskbane og sanglege.

Vi har adgang til gymnastiksalen på Østerbyens Fritidscenter en gang ugentlig, hvor vuggestuen og børnehaven benytter den på skift.

Børnene er ude hver dag i al slags vejr.

Vi har et godt samarbejde med UC Syd, hvor pædagogstuderende kommer og laver forskellige projekter f.eks. bevægelse m.m.

Tinghøjen arbejder ud fra Esbjerg Kommunes kostpolitik.

Gode links:

Sundhedsstyrelsens kost råd www.sst.dk

www.altomkost.dk