Få navn og ansigt på Tinghøjens pædagogiske personale.

Leder

Vuggestue

Troldene

Pædagog

 

Pædagogisk medhjælper

 

Pædagog

 

Myrerne

Pædagog

Daglig pædagogisk leder/Marte Meo terapeut

 

Pædagogisk medhjælper

 

Børnehave

Stue 1

Pædagog

Pædagog medhjælper

 

Pædagog

 

Stue 2

Pædagog

Pædagog

 

Pædagog

 

Stue 3

Pædagog

Pædagog

 

Pædagog 

 

Vikar

Køkken

Pedel