Få navn og ansigt på Tinghøjens pædagogiske personale.

Leder

Vuggestue

Troldene

PA-studerende

Pædagogisk medhjælper

Pædagogisk medhjælper

 

Pædagog

 

Mariehønsene

Pædagog

 

Pædagogisk medhjælper

 

Myrerne

Pædagog

Daglig pædagogisk leder/Marte Meo terapeut

 

Pædagogisk medhjælper

 

Børnehave

Stue 1

Pædagog

Pædagog medhjælper

 

Pædagog

Stue 2

Pædagog

Pædagog

 

 

 

Stue 3

Pædagog

 

Pædagog 

 

Pædagog(barsel)

 

Vikar

Køkken

Pedel