Udmeldelse af børn skal ske digitalt. Udmeldelse af børn i kommunale og selvejende daginstitutioner kan ikke længere ske ved, at
Der er 15. august 2012 kommet en ændring i ”lov om røgfri miljøer”. Det betyder at der ikke længere må
Bestyrelsen har fravalgt frokostordningen i børnehaven. Det betyder at børnene selv skal have madpakke med hjemmefra. Bestyrelsen har valgt at