Tinghøjen tager udgangspunkt i Esbjerg Kommunes børne- og unge politik.

Tinghøjens pædagogiske principper og værdier:

        TRYGHED

       ANERKENDELSE

       FÆLLESSKAB

       LIVSGLÆDE

Hvordan holder vi fokus på de 4 ovennævnte værdier:

Ved at lægge vægt på den positive stemning i TINGHØJEN.

Ved at være opmærksomme på om børnene viser spontan glæde.

Ved at være opmærksomme på, om børn og forældre forventer at vi vil dem det godt.

Ved at mærke stemningen i huset.

Ved at være opmærksomme på om børnene har venskaber.

I Tinghøjen ser vi lysten og livsglæden som udviklingens og læringens drivkraft.

Derfor vil vi gerne skabe et legende, kreativt og engageret miljø. Et udviklings- og læringsrum, som bidrager til børnenes nysgerrighed, tilegnelse af kundskaber, færdigheder og udtryksformer, og som giver børnene mulighed for at danne sig og leve et godt liv, både lige nu og fremover, som medmennesker og som demokratiske borger.