Få navn og ansigt på Tinghøjens pædagogiske personale.

Leder

Vuggestue

Troldene

Pædagogisk medhjælper

Pædagog/souschef

 

Pædagogisk medhjælper

 

Pædagog

 

Myrerne

Pædagog

Pædagog

Pædagogisk medhjælper

 

Børnehave

Stue 1

Pædagog

Pædagog medhjælper

 

Pædagog

 

Stue 2

Pædagog studerende

Pædagog

 

Pædagog

 

Stue 3

Pædagog

 

Pædagog 

 

Vikar

Køkken

Pedel