Nancy Nguyen

Pædagogisk medhjælper

 

Susanne Lauridsen

Pædagogisk medhjælper

 

Ulla Haubuff

Pædagogisk medhjælper

 

Mia Ingersvang

Pædagog(barsel)

 

Studerende

 

 

Udmeldelse

Udmeldelse af børn skal ske digitalt.

Udmeldelse af børn i kommunale og selvejende daginstitutioner kan ikke længere ske ved, at I underskriver en udmeldelsesblanket i

daginstitutionen.

Børnene skal udmeldes på:

www.esbjergkommune.dk under selvbetjeningsløsningen.

Læs mere her

Rygepolitik

Der er 15. august 2012 kommet en ændring i ”lov om røgfri miljøer”. Det betyder at der ikke længere må ryges på institutionens område – heller ikke på institutionens parkeringsplads. Det gælder både for personale, forældre og andre som færdes på institutionens område. Dette gælder også E-cigaretter.